Mediacje

Mediacje sądowe i pozasądowe w zakresie:
  • prawa pracy
  • prawa cywilnego
  • prawa rodzinnego
  • ze szczególnym uwzględnieniem sporów w konfliktach ponadgranicznych.

7 lutego 2018 r.